Schuldhulpverlening

  • Schuldhulpverlening in eigen beheer
  • Zelfstandig indiening verzoekschriften WSNP en dwangkkoord
  • Veel kennis en expertise in huis
  • Kordaat en zorgvuldig
  • Alles in 1 hand, dus geen wachtlijsten
“Heel tevreden over Kwakkenbos. In 3 jaar tijd alle officiĆ«le schulden weggewerkt. Dus dikke pluim van mij!” M.A. Mieras

Realistische benadering

Mooie verhalen over hoe makkelijk het is om schulden op te lossen gaat u hier niet lezen.

Het oplossen van schulden is een intensief traject, waarbij een goede samenwerking tussen de client, bewindvoerder / budgetbeheerder en de schuldeisers van essentieel belang is. Deze specialistische trajecten verzorgen wij al meer dan 20 jaar.

De schuldhulpverlening verrichten wij altijd in combinatie met bewindvoering of budgetbeheer, zodat alle partijen zekerheid hebben dat de voorwaarden die zijn verbonden aan het traject worden nagekomen.

Mooie verhalen over het uiteindelijke resultaat na vaak drie jaar zijn er daarentegen genoeg!

Werkwijze

Nadat het bewind of budgetbeheer is opgestart maken wij een aanvang met de inventarisatie van uw schulden. Al uw schuldeisers worden verzocht om hun vordering in te dienen. Van groot belang is het op orde brengen van uw budget, zodat er geen nieuwe schulden kunnen ontstaan.

Als uw situatie stabiel is, kunnen er bij een overzichtelijke schuldenlast betalingsregelingen worden getroffen. Is uw schuld dusdanig dat uw aflossingscapaciteit over 36 maanden minder is dan de hoogte van uw schuld, dan zal een saneringsplan worden opgesteld.

Als het saneringsplan wordt goedgekeurd door uw schuldeisers en de hierin opgenomen afspraken zijn nagekomen, dan wordt na 36 maanden het restant van uw schulden kwijtgescholden.

Mochten de schuldeisers onverhoopt niet instemmen dan zal Kwakkenbos voor u een verzoekschrift dwangakkoord of toepassing wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) bij de Rechtbank indienen.