Onze ketenpartners

Navolgend treft u een aantal partijen uit de regio waarmee wij samenwerken

  • SMWO
  • Ter Weel
  • Emergis
  • Allevo zorg- en dienstverlening
  • Leger des Heils
  • WVO-zorg
  • Gors
  • GGZ / WNB
  • Woningcorporatie Beveland Wonen

Maatwerk

Het is voor ons van belang om samen op te trekken met onze ketenpartners. Op deze wijze proberen we alle neuzen zoveel mogelijk dezelfde richting op te krijgen. Zo is de kans het grootst dat de beoogde doelen worden behaald.

Derhalve verstrekken wij op verzoek een speciaal telefoonnummer aan onze ketenpartners, waarop we de gehele dag bereikbaar zijn. Voor hun cliënten, maar ook om vrijblijvend advies in te winnen en/of om even te sparren in een lastige casus.

Onze ketenpartners kunnen rekenen op een doortastende en snelle aanpak. Bij ons word je binnen 24 uur teruggebeld voor het maken van een afspraak. Deze afspraak vindt meestal al binnen een paar dagen plaats. Kwakkenbos helpt je bij het aanvragen en invullen van de benodigde formulieren en maakt het je gemakkelijk.

Werkgever

Financiële problemen kunnen grote gevolgen hebben in zowel de privé als werksituatie van uw werknemer. Er  kan sprake zijn van verminderde prestaties, ziekteverzuim of zelfs uitval tot gevolg hebben.

Merkt u dat uw werknemer financiële zorgen heeft of is het inmiddels al tot loonbeslag gekomen, dan kunt u Kwakkenbos inschakelen om uw medewerker te ondersteunen bij het beheer van diens financiën.

Wij plannen dan een intakegesprek in en maken een analyse van de financiële problemen van uw medewerker. Vervolgens werken wij samen met u en uw medewerker om tot een gerichte oplossing van de financiële problemen te komen.

Kennismaken?  Neem vrijblijvend contact met ons op.