Kwakkenbos geeft je richting.

 

 

 

 

Scroll

Dit is Kwakkenbos

Kwaliteit

Het blijven leveren van kwaliteit is voor ons kantoor al meer dan twee decennia het uitgangspunt

Kompas

Er bestaan verschillende paden om uw financiële zaken goed te regelen, waarbij wij u middels onze expertise helpen de juiste richting te kiezen

Kennis

Meer dan 20 jaar ervaring binnen ons werkveld resulteert in een schat aan kennis, die in uw voordeel wordt aangewend

Sinds 1994 de juiste kennis in huis

Bewindvoering

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet goed meer zelfstandig kunnen regelen. Als iemand door ziekte, ouderdom, psychische problemen of de aanwezigheid van schulden zijn financiën niet (meer) kan regelen, moet deze taak worden overgenomen door een betrouwbare partij.

Curatele

Curatele is de meest ingrijpende maatregel en wordt daarom niet zo vaak uitgesproken als bewindvoering of mentorschap. Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen en/of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter als beschermingsmaatregel een ondercuratelestelling uitspreken. De persoon onder curatele wordt daarmee handelingsonbekwaam.

Mentorschap

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.  De mentor helpt bij het behartigen van de belangen van niet-materiële aard, van een persoon die vanwege geestelijke of lichamelijke aandoeningen niet goed zelfstandig zijn/haar belangen kan afwegen en/of uiten.

Budgetbeheer

Budgetbeheer betekent dat op vrijwillige basis door middel van een overeenkomst uw financiële zaken worden geregeld. Budgetbeheer kan meerwaarde hebben wanneer u tijdelijk het overzicht bent kwijtgeraakt of u vanwege andere redenen tijdelijk niet meer in staat bent om zaken goed te regelen.

Schulden?

Als iemand vanwege de aanwezigheid van (problematische) schulden zijn financiën niet (meer) kan regelen, moet deze taak worden overgenomen door een betrouwbare partij. Juist een externe partij, die er niet emotioneel bij betrokken is en beschikt over de juiste financiële, fiscale en juridische kennis kan daadkrachtig zorgen voor rust en overzicht.

Al uw zaken, eenvoudig in te zien op één plek

Inzicht is voor u van belang.  Daarom kunt u via ons clientenportaal dagelijks de saldi en mutaties van uw rekening inzien. Tevens treft u er een actueel budgetplan en al uw belangrijke documenten.