Bewindvoering

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. Bewind kan worden ingesteld als de lichamelijke of geestelijke toestand van de betrokkene daar aanleiding toe geeft of bij problematische schulden.

Directe hulp

Uw zaken, goed geregeld

 • Betrokken en betrouwbaar
 • Ruim 20 jaar ervaring
 • Vaste contactpersoon
 • Combinatie mogelijk met schuldhulpverlening
 • Korte lijnen met veel instanties
 • Transparant

Beschermingsbewind

Het regelen van eigen geldzaken is niet altijd makkelijk.  Door uiteenlopende redenen, zoals medische of psychische problemen,  kan het prettig zijn, dat je wordt ondersteund bij het beheer van je financiële zaken. De Kantonrechter kan dan een bewind uitspreken, zodat er weer structuur ontstaat en er geen misbruik kan worden gemaakt van diegene die onder bewind staat.

Beschermingsbewind kan ook nodig zijn omdat er problematische schulden zijn ontstaan, die opgelost dienen te worden en zorgt er mede voor, dat de kans op het laten ontstaan van nieuwe schulden kleiner wordt. De bewindvoerder krijgt zicht op alle financiële zaken en de bevoegdheid om op financieel vlak beslissingen te nemen.  Overigens gebeurt dit zo veel mogelijk in overleg met de client, maar uiteindelijk neemt de bewindvoerder de beslissing.

De bewindvoerder start met het openen van nieuwe rekeningen of uw huidige rekening wordt overgenomen. Alle instanties en schuldeisers worden aangeschreven met het verzoek alle toekomstige correspondentie naar de bewindvoerder te sturen. Naast het verstrekken van leefgeld zal de bewindvoerder zoveel mogelijk administratieve zaken uit handen nemen, zoals het indienen van de belastingaangifte en het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen.

Het uitgangspunt is, dat wanneer cliënten hiertoe in staat zijn, er na verloop van tijd weer, door het geven van meer verantwoordelijkheden, toegewerkt wordt naar zelfredzaamheid.  Bij een schuldenbewind kan tot beëindiging van het bewind worden gekomen als de problematische schulden zijn geregeld.

Samengevat:  alle financiële zaken worden opgepakt, gecontroleerd en waar nodig aangepast.

Veel gestelde vragen

 • Wie kan een bewind aanvragen?

  De volgende personen of organisaties kunnen curatele, bewind of mentorschap aanvragen of aanpassen:

  • De persoon om wie het gaat zelf.
  • De partner van die persoon.
  • Familieleden van die persoon tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
  • Iemand die het gezag heeft, zoals de voogd als de persoon minder dan 18 jaar oud is.
  • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
  • De officier van Justitie.
  • De organisatie die de persoon verzorgt of begeleidt.
 • Wat mag je als je onder bewind staat?

  De bewindvoering heeft uitsluitend betrekking op financiële zaken en er is dus geen zeggenschap  van de bewindvoerder ten aanzien van persoonlijke zaken, zoals behandeling bij een arts, opstellen testament, huwelijk, etc.

  Als er een bewind is uitgesproken mag je niet meer zonder goedkeuring van de bewindvoerder over je geld en goederen beschikken. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar zonder toestemming van de bewindvoerder een nieuw abonnement afsluiten of een woning (ver)kopen.

 • Hoe kan ik mij aanmelden?

  Het uit handen geven van je financiën is een grote stap. Het zoeken naar een geschikte bewindvoerder begint dan ook al voor het indienen van het verzoekschrift bij de Rechtbank.

  Wij plannen dan ook altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek in, waarin u al uw vragen kunt stellen en wij uitleg kunnen geven over onze werkzaamheden.  Uw hulpverlener of een andere bekende mag hierbij vanzelfsprekend aanwezig zijn. Aanmelding kan telefonisch of via het aanmeldformulier op deze site. Besluit u tot indiening van het verzoekschrift onderbewindstelling over te gaan dan stellen wij in samenspraak met u het verzoekschrift op en gaan wij met u mee naar de toelatingszitting bij de Rechtbank.

 • Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en WSNP?

  Beschermingsbewind wordt vaak verward met de WSNP ( wettelijke schuldsaneringsregeling.  Er zijn twee soorten van bewind, namelijk: beschermingsbewind en WSNP bewind. Een beschermingsbewindvoerder komt op voor jouw financiën en een WSNP bewindvoerder behartigt de belangen van de schuldeisers.

  Een beschermingsbewindvoerder neemt uw volledige financiën over. Een WSNP bewindvoerder is er voor om het schuldhulpverleningstraject in goede banen te leiden en te controleren of de verplichtingen worden nagekomen. De wsnp-bewindvoerder betaalt dus geen vaste lasten door.

  Ons kantoor treedt zowel op als beschermings – en wsnp-bewindvoerder.  Toelating tot de WSNP kan slechts plaatsvinden nadat een minnelijk traject is doorlopen, waarin is getracht om zonder tussenkomst van de Rechtbank een schuldenregeling tot stand te brengen.

  Wanneer er beschermingsbewind is uitgesproken en u ook schulden heeft zullen wij eerst de mogelijkheden  bekeken om tot een minnelijke oplossing van uw schulden te komen.

 • Kun je wijzigen van bewindvoerder?

  Het komt soms voor dat cliënten niet tevreden zijn met hun bewindvoerder, bijvoorbeeld omdat de cliënt van mening is dat de bewindvoerder zijn werk niet goed uitvoert. Als je niet tevreden bent met je bewindvoerder, dan is het belangrijk dat je eerst het gesprek met hem of haar aangaat.

  Als je ervan overtuigd bent dat er een onwerkbare situatie is ontstaan met jouw bewindvoerder, dan is het mogelijk om een verzoek in te dienen om van bewindvoerder te veranderen. Dit verzoekschrift dien je in bij de kantonrechter.

Betrokken blijven bij uw financiën

Via ons eigen portaal heeft u 24/7 inzicht in uw financiële situatie. Naast de saldi en af- en bijschrijvingen op uw rekeningen treft u in het portaal uw budgetoverzicht, dat automatisch wordt geactualiseerd aan de hand van de mutaties op uw rekening alsmede alle belangrijke documenten uit uw dossier.

Tevens bestaat de mogelijkheid om vanuit het portaal rechtstreeks te communiceren met uw contactpersoon en worden belangrijke mededelingen op de aanvangspagina weergegeven.

“Goede bewindvoerder. Nu ik schuldenvrij ben blijf ik er gerust nog heel lang zitten. Eerlijk en open.” S. Faasse

Kennismaken?

Je wilt weten met wie je te maken hebt. Daarom plannen wij altijd eerst een geheel vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek met u in, zodat wij u en u ons leert kennen.

Dit gesprek kan bij u thuis of op ons kantoor plaats vinden.