Daadkrachtig en duidelijk

Onder bewind

Onder bewindstelling, of instelling van beschermingsbewind, wordt aangevraagd als cliënten om lichamelijke of geestelijke redenen tijdelijk of blijvend hun financiële belangen niet kunnen behartigen. Dit kan worden verzocht door de cliënt(en) zelf, de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner en bloedverwanten (in de rechte lijn en in de zijlijn tot de vierde graad). Ook een voogd, curator, mentor of het openbaar ministerie kan dit aanvragen. Over goederen die door de rechter onder bewind zijn gesteld mag de cliënt niet meer zelfstandig beslissen, maar hij of zij blijft wel handelingsbekwaam.

Er wordt een bewindvoerder aangewezen, die ervoor zorgt dat de inkomsten van de cliënt worden gebruikt voor zijn verzorging. Hij of zij krijgt wekelijks of maandelijks leefgeld. Daarnaast regelt de bewindvoerder de financiën. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget. De bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de Kantonrechter. Cliënten ontvangen periodiek een overzicht van de inkomsten en uitgaven op de beheerrekening.