Daadkrachtig en duidelijk

Budgetbeheer

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die om uiteenlopende redenen moeite hebben om rond te komen van hun inkomen. Budgetbeheer vindt plaats op vrijwillige basis zonder tussenkomst van de Rechtbank. Kwakkenbos Bewindvoeringen opent voor de cliënt een beheer- en leefgeldrekening, betaalt daarvan week- of maandgeld en zorgt voor doorbetaling van de vaste lasten. De diverse instanties worden verzocht om de post in het vervolg naar de budgetbeheerder te sturen. Cliënten ontvangen periodiek overzichten van de inkomsten en uitgaven op de beheerrekening.

Is er sprake van schuldenproblematiek, dan helpt budgetbeheer erge(re) schulden te voorkomen of op te lossen. Kwakkenbos Bewindvoeringen tracht een (geconditioneerde) schuldenregeling tot stand te brengen waarbij instanties en schuldeisers zijn verzekerd van doorbetaling van de lopende verplichtingen. Berekening van de aflossingscapaciteit vindt plaats conform de ReCoFa-methode. In tegenstelling tot veel schuldhulpverleners is Kwakkenbos Bewindvoeringen een erkende instantie als bedoeld in art. 48 WCK.

Leidt een minnelijk voorstel onverhoopt niet tot een schuldenregeling, dan helpt Kwakkenbos Bewindvoeringen bij het indienen van een verzoekschrift WSNP of dwangakkoord.