Daadkrachtig en duidelijk

College Bureau registratie

Bij Kwakkenbos Bewindvoeringen willen wij u zoveel mogelijk zekerheid bieden. Onzekerheid is er immers meestal al genoeg. Daarom zijn wij ook aangemeld bij het College Bureau Persoonregistratie. Het CBP ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Kwakkenbos Bewindvoeringen is aangemeld bij het CPB en geeft zonder uitdrukkelijke toestemming geen informatie aan derden, tenzij dit nodig is om het bewind op goede wijze te kunnen uitvoeren.